Menu

Om Tegnestuen

Koncept

Boligrådgivning

Arkitekthjælp

Tilstandsrapport

Energimærkning

Galleri

Links

Arkitekthjælp

Alle huse indeholder nye muligheder.

Din drøm om nybyggeri, ombygning eller tilbygning kan blive til virkelighed, når vi:

 • Tegner skitser (forslagsfasen).
 • Tegner myndighedsprojekt.
 • Sørger for byggetilladelse.

  Skitse:

  Konsulenten kommer hjem til dig og drøfter husets muligheder. Mødet varer ca. 1-2 timer. Herefter udarbejder vi et beslutningsgrundlag i form af farvelagte A3-skitser og et skøn over projektets økonomi. Forslaget gennemgås efterfølgende telefonisk med dig.

  Pris: Timesatsen er 500 kr. ekskl. moms.

  Eksempler på supplerende rådgivningsydelser.

 • Opmåling af dit hus og nødvendig optegning af eksisterende forhold.
 • Medtagning af delprojekter ud over de 1-2 som er inkluderet.
 • Forundersøgelser hos kommunen.

  Prisen på eventuelle supplerende ydelser fastlægges af konsulenten efter en dialog med dig, inden du forpligter dig til aftale om en skitse.

  Myndighedsprojekt:

  Du får: Plantegninger, facadetegninger, snittegninger, kloaktegning, grundtegning, beskrivelse, udbudsbrev og alle øvrige nødvendige dokumenter, som sætter os i stand til at ansøge om byggetilladelse. Der må ikke være faste priser på dette område pga. konkurrencelovgivningen. Prisen afgøres af projektets kompleksitet, som afhænger af en række faktorer Irina Sol Tegnestue vurderer, inden du modtager et tilbud.  

  Eksempler på supplerende rådgivningsydelser:

 • Væsentlige ændringer i forhold til skitsefasen.
 • Opmåling/optegning af eksisterende forhold.
 • Dispensationer der kræver ekstra dokumentation/argumentation.
 • Andre rådgivere (ingeniør, geotekniker e.t.c.).

  Prisen på eventuelle supplerende ydelser fastlægges efter en dialog med dig, inden du forpligter dig til at købe et projekt.

  Hovedprojekt:

  Arbejdstegninger og byggebeskrivelse:

  Her beskriver vi byggeriet både i tegninger og skrift. Alle materialer, dimensioner og arbejdets udførelse beskriver vi i mindste detalje. Ud fra dette kan en håndværker/entreprenør give tilbud på projektet og udføre arbejdet. Dette er grundlaget for den kontrakt, der skrives med entreprenøren.

  Pris: 8-9 % af entreprisesummen (materialer + håndværkerudgifter) 

  Varmetabsberegninger: fra 4000 kr. inkl. moms.

 •  
   
  Copyright © 2003-2021 -  - e-mail: tegnestue(a)irinasol.dk